Liên hệ với chúng tôi
  • Bạn quan tâm đến sản phẩm nào của chúng tôi
Ý kiến phản hồi
(028) 6298 3860
(08) 6298 3865
Số 109, Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
https://www.facebook.com/yensaosongyen
Phòng xuất nhập khẩu
(028) 6298 3860 - (028) 6298 3861 - (028) 6298 3862 Ext: 109
(028) 6298 3865
109 Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Hỗ trợ trực tuyến